Zoeken

Vul een trefwoord in om te zoeken

×

Hoed Stomen / Hood Steaming

Hoed stomen
Hoed stomen wordt gebruikt om de bodem te steriliseren.
Het vereist een metalen "hoed" (van specifieke grootte) die is geplaatst op de bodem / teeltbed.
De hoed is door een buigzame slang verbonden aan de mobiele Stoomketel unit.
De hoed wordt opgeblazen door de stoom en de stoom wordt onder druk in de bodem gebracht.
Afhankelijk van tijd en bodemkenmerken (porositeit, textuur en vocht), wordt de gewenste temperatuur bereikt op een diepte van 15/20 cm.
Twee aparte hoeden worden in combinatie gebruikt, terwijl men op de 1ste hoed aan het stomen is, wordt de 2de hoed verplaatst naar de volgende plaats / teeltbed.
Over het algemeen worden de hoeden elke 5/6 minuten verplaatst, waarbij een bepaalde hoeveelheid handenarbeid is vereist.
Sommige gewassen (bloemen, vooral Lysianthus) vereisen diepere penetratie van de stoom, waarvoor het Pic-Hood-systeem wordt gebruikt.
Dit bestaat uit geperforeerde injectie-pennen, die aan de metalen hoed zijn bevestigd en die door het gewicht in de grond worden geperst.
De stoom wordt nu toegepast bovenop de grond en in de grond op verschillende dieptes.
Op deze wijze wordt de hele bodem onder de hoed tegelijkertijd opgewarmd, dit kost minder tijd en energie.
Hierdoor is een dieper eindresultaat mogelijk of een snellere werking, maar minder diep.
De hoeden zijn ontworpen voor teeltbedden en zijn ongeveer 8m2 groot, in combinatie met de 400 kg mobiele Stoomketel unit.

Klik hier om contact met ons op te nemen over Hoed Stomen. 


(English translation)

Hood steaming
Hood steaming is used to sterilise soil.
It requires a metal hood (specific size) which is placed on the soil/bed, which is connected by flexible pipe to the mobile Steamboiler unit.
The hood is blown up by the steam and the pressure forces it into the soil.
Depending on time and soil characteristics (porosity, texture, and moisture), the required temperature is reached at a depth of 15/20 cm.
Two hoods are used in tandem, whereby one is moved to the next place/bed, while the other one is being steamed.
In general,  the hoods are moved every 5/6 minutes and require a certain amount of manual labour.
Some crops (flowers, especially Lysianthus) require deeper penetration of the steam and for this the Pic-Hood system is used.
This consists of perforated injector’s pens, which are fastened to the metal hood and which are pressed into the soft soil by weight.
The steam is now applied on top of the soil as well as into the soil, at different depths.
In this way, all the soil under the hood is heated up at once, requiring less time and energy.
Therefore a deeper end result is possible or a faster operation, but less deep.
Hoods are designed for beds and measure approx. 8m2 using the 400kg mobile Steamboiler unit.

Click here to contact us for more information about Hood Steaming


Hood Steaming 2