Zoeken

Vul een trefwoord in om te zoeken

×

Mobiele Stoomketel / Mobile Steamboiler


Grondstomen

Bodem stoomsterilisatie (grondstomen) is een techniek die de bodem steriliseert met stoom in open veld of in kassen.
Onkruid, bacteriën, schimmels en virussen worden gedood door middel van hete stoom waardoor hun celstructuur fysiek wordt afgebroken.
Biologisch, wordt de werkwijze gezien als een gedeeltelijke desinfectie.
Belangrijke hittebestendige, sporenvormende bacteriën overleven de stoomsterilisatie om de bodem te revitaliseren na het afkoelen.
Bodemmoeheid kan worden genezen door het vrijkomen van voedingsstoffen, die eerst waren opgesloten. 
Stomen leidt tot een betere uitgangspositie, snellere groei en versterkt de weerstand tegen plantenziekten en -plagen. 
Vandaag de dag wordt de toepassing van hete stoom beschouwd als de beste en meest effectieve manier om een zieke bodem, potgrond en compost te ontsmetten. 
Het wordt gebruikt als alternatief voor broommethaan, waarvan de productie en het gebruik is beperkt door het Montreal Protocol. 
"Steam effectively kills pathogens by heating the soil to levels that cause protein coagulation or enzyme inactivation."

Klik hier om contact met ons op te nemen voor meer informatie over mobiele stoomketels.


(English translation)

Soil sterilization
Soil steam sterilization (soil steaming) is a farming technique that sterilizes soil with steam in open fields or greenhouses.
Pests of plant cultures such as weeds, bacteria, fungi and viruses are killed through induced hot steam which causes their cell structure to physically degenerate. 
Biologically, the method is considered a partial disinfection. Important heat-resistant, spore-forming bacteria survive and revitalize the soil after cooling down. 
Soil fatigue can be cured through the release of nutritive substances blocked within the soil. 
Steaming leads to a better starting position, quicker growth and strengthened resistance against plant disease and pests. 
Today, the application of hot steam is considered the best and most effective way to disinfect sick soil, potting soil and compost. 
It is being used as an alternative to bromomethane, whose production and use was curtailed by the Montreal Protocol. 
"Steam effectively kills pathogens by heating the soil to levels that cause protein coagulation or enzyme inactivation."

Click here to contact us for more information about mobile steamboilers.